Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

Mental Health Center 11

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครงาน
123
Next   Last
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสสรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (97.57 Kb) [10/10/62 13:41]
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (83.44 Kb) [7/10/62 14:2]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (8109.73 Kb) [25/9/62 15:23]
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,960 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 (351.19 Kb) [6/9/62 15:45]
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (98.39 Kb) [7/8/62 8:45]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (2016.96 Kb) [30/7/62 16:10]
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิค ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (252.38 Kb) [27/6/62 14:22]
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา (429.42 Kb) [21/6/62 17:4]
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (4207.33 Kb) [1/2/62 16:33]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [27/8/61 14:49]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [27/8/61 14:49]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก Download 219.62 Kb [23/8/61 14:19]
 • 123
  Next   Last