Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

Mental Health Center 11

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > จัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
123
Next   Last
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กันยายน 2562 (39.96 Kb) [27/9/62 10:55]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน สิงหาคม 2562 (39.94 Kb) [27/9/62 10:53]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กรกฎาคม 2562 (71.25 Kb) [5/8/62 14:12]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มิถุนายน 2562 (68.26 Kb) [5/7/62 9:53]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2562 (71.11 Kb) [6/6/62 12:47]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน เมษายน 2562 (76.60 Kb) [14/5/62 14:8]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2562 (75.44 Kb) [14/5/62 14:7]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (56.98 Kb) [21/2/62 15:20]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download 457.42 Kb [1/2/62 16:24]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มกราคม 2562 Download 56.27 Kb [31/1/62 10:23]
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์การเรียนรู้ เขตสุขภาพที่11 (กระเป๋าใส่เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download 331.04 Kb [7/1/62 13:24]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ธันวาคม 2561 Download 60.05 Kb [3/1/62 9:24]
 • 123
  Next   Last