Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

Mental Health Center 11

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


Public Relations
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   (98.39 Kb)  [7/8/62 8:45]
 • โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    [22/7/62 9:51]
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิค   ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (252.38 Kb)  [27/6/62 14:22]
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา   (429.42 Kb)  [21/6/62 17:4]
 • โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562    [20/6/62 11:30]
 • สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2562   (71.11 Kb)  [6/6/62 12:47]
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ    [4/6/62 13:58]
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่11 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี    [3/6/62 12:39]
 • 1234
  Next   Last
     
     
    นายนิตย์ ทองเพชรศรี  
    ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
   
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  สำรวจความคิดเห็น
   

  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  สถิติการใช้งาน
  Online 2  คน
   Count 23,214
  Start counting 20/02/2561
  สไมล์โฮส.เอเชีย